Er man plaget av tyverier eller uønskede inntrenginger på områder man ønsker beskyttet, men ikke nødvendigvis totalt avstengt, kan man velge å skilte med dette og håpe folk forholder seg slik at den uønskede trafikken opphører. Å skilte mot for eksempel butikkstyverier er lite hensiktsmessig, da potensielle tyver nok vil stjele uansett. Eneste måten å få disse til å holde opp på er ved enten å ta dem på fersk gjerning, eller ved å la dem tro de kan bli tatt på fersk gjerning.

Løsningen på det er å overvåke de områdene man ikke nødvendigvis klarer å opprettholde kontrollen på selv, eller ved å la tyvene tro de blir overvåket.

Det viser seg at å montere kameraer har en preventiv virkning på butikktyveri, spesielt nasking, da dette ofte utføres av folk som en impulshandling, og fordi «det var mulig» med minimal risiko for å bli oppdaget. Mange løser dette ved å sette opp kameraer i butikklokalene sine, som så monitorenes i sanntid, gjerne i et baklokale, eller man sender bildene til ekstern lagring, gjerne utenfor huset.

Dessverre gjør prisen at mange ofte velger å avstå fra disse løsningene, noe som gjør dem sårbare overfor tyverier. Når ett enkelt kamera kan koste flere tusen kroner pluss montering, og man normalt trenger betraktelig flere enn ett, sier det seg selv at det i helt ekstreme tilfeller heller kan lønne seg å ta tapet med tyveriene istedenfor.

Nå er det imidlertid også en løsning for dem som ikke finner råd til en stor og kompleks løsning fra dag én, nemlig «falske» overvåkingskameraer, se her og se her. Det frarådes selvfølgelig å installere disse som eneste løsning, men heller i  kombinasjon med ekte kameraer. Mange plasserer noen strategisk utsatte kameraer på steder hvor det er opplagt å overvåke, som for eksempel i inngangspartier, gjerne i kombinasjon med en skjerm, slik at alle som går inn i butikken ser seg selv. Da vet de at de allerede er filmet, og at butikken har dette utstyret installert. Så kan man heller blande falske og ekte kameraer inne i selve butikken, og da disse er så naturtro som de er, vil tyven aldri kunne vite hvilke som er aktive eller ikke, og følgelig ha den preventive virkningen de er tiltenkt å ha.