Avslør diskret din utro partners sidesprang.

Overvåking

Du kan overvåke din utro partner eller ektefelle på mange forskjellige måter. Noen svært sofistikerte og andre enkle som ikke krever den store tekniske innsikten eller kunnskapen. Hovedformålet med denne guiden er å gi deg forslag til enkle og effektive metoder som er lette å sette opp og som kan brukes av stort sett alle. Enkelte metoder vil imidlertid kreve litt teknisk innsikt og du bør søke kvalifisert assistanse, hvis du er usikker. Merk at de beskrevne metodene ikke nødvendigvis er legale overalt og vi anbefaler, hvis du er i tvil, at du informerer deg om dette før du går i gang.

Du kan bli oppdaget

Partneren din finner kanskje før eller siden ut av, eller får alvorlig mistanke om at du har overvåket ham/henne. Du vurdere konsekvensene før du starter overvåkingen. Og skulle det gledelige vise seg at partneren din faktisk ikke er utro såkan det få alvorlige konsekvenser for forholdet deres hvis partneren din finner ut at du har spionert.

Motiv

Motivet ditt for å overvåke partneren din bør ikke være at du ønsker hevn! Er det hevn du er ute etter såer du mye bedre tjent med å la være. Og hva vil du bruke hevnen til? Glem det og start på ny frisk i livet ditt.

Alle utroskapssaker er forskjellige. Overvåkingsmetoder som virker perfekt i den ene saken kan være virkningsløse i en annen sak. Så før du velger overvåkingsmetoder bør du observere partneren eller ektefellen din. Du må kartlegge hvor, når og hvordan du mener partneren din er utro, og først da legge planen din for overvåking.

– Bruker de mobiltelefonen som kommunikasjonsmiddel?
– Bruker de SMS?
– Har partneren din eventuelt en hemmelig mobiltelefon eller et ekstra SIM kort som bare brukes til å kontakte elskeren eller elskerinnen?
– Bruker de fasttelefonen?
– Bruker de epost?
– Møtes de i hjemmet deres mens du er borte?
– Tilbringer de mye tid i din partners bil, og har de sex i bilen?
– Når på dagen og når i uken møter partneren din elskeren eller elskerinnen?

En ting er å vite hvor partneren din er sammen med sin elsker eller elskerinne. En helt annen ting er de lokaliteter, hvor du har adgang til å samle inn bevismaterialer og foreta avlytting mv.

Fasttelefonen

Før kunne det være et tegn på problemer når noen alltid fikk «feil nummer» eller la på røre, når du svarte i telefonen. I dag brukes fasttelefonen stort sett ikke av utro par, og mobiltelefonen er det helt klart foretrukne kommunikasjonsmidlet. Imidlertid bør du ikke helt utelukke den muligheten at partneren din foretar eller mottar oppkall på fasttelefonen. Har du en begrunnet mistanke bør du installere en båndopptager som tar opp all lyd som går gjennom telefonen.

Stedet du velger å plassere båndopptageren må velges ut med stor omhu. Dels skal det være forbindelse til telefonledningsnettet i huset og dels må partneren din ikke oppdage den. Og det må være et sted hvor du lett kan komme til for å avlytte de opptatte samtalene.

Mobiltelefonen

Mobiltelefonen er det absolutt foretrukne kommunikasjonsmidlet! Dessverre er den stort sett umulig å avlytte.

Mulighetene dine består først og fremst i å legge riktig godt merke til endrede vaner i din partner eller ektefelles bruk av mobiltelefonen. Ser du noen av følgende eksempler bør du være ekstra på vakt og diskret legge merke til alt.

– Din partners mobiltelefon er alltid av, gjemt eller satt på lydløs når du er i nærheten.
– Partneren din har begynt å gjemme eller legge telefonen på andre steder enn normalt, når du er i nærheten. Det kan f.eks. være at partneren din ikke lengre setter telefonen på ladning der du har adgang til den.
– Kanskje kunne partneren din før forlot huset uten mobiltelefonen, og nå skjer det aldri mer.
– Du får ikke lengre adgang til regningen for din partners mobiltelefon.
– Partneren din mottar ikke lenger detaljerte regninger.
– Din partners mobiltelefon er plutselig alltid satt til lydløs når SMS beskjeder mottas.
– Partneren eller ektefellen din forlater rommet hvor du oppholder deg for å lese SMS beskjeder.
– Partneren din mottar konstant SMS beskjeder.
– Partneren din kan ikke vente med å besvare en SMS og slutter straks med det han/hun måtte foreta seg sammen med familien, til fordel for SMS-beskjeden.

Har du adgang til din partners detaljerte telefonregning kan du se alle utgående oppkall som er foretatt, men dessverre ikke mottatte samtaler. Men oppkall vil i de fleste tilfeller være mer enn nok for å sette deg på sporet av din partners hemmelige liv.

Telefonregningen vil i tillegg til å vise deg de telefonnumrene det er ringt til, også gi deg dato og klokkeslett, samt lengden av samtalene. Kanskje erfarer du at partneren din hver dag ringer til et bestemt nummer like før han/hun kommer hjem fra jobben, eller umiddelbart før du kommer hjem, eller like etter du har forlatt huset osv.

Den detaljerte telefonregningen er svært verdifull for deg i etterforskningen din. Mottaker partneren din ikke en detaljert regning kan du prøve om du, på din partners vegne, kan skaffe den fra telefonselskapet. Vær forsiktig, fordi regningen vil bli sendt til det navnet og den adressen som telefonnummeret er opprettet til.

En mulighet som ligger opp i dagen, forutsatt du har uhindret adgang til din partners mobiltelefon, og er sikker på ikke å bli oppdaget, er å sjekke selve telefonen.

Gjenskape slettede SMS`er

Har du mistanke om at partneren eller ektefellen din kommuniserer med sin elsker eller elskerinne pr. SMS, og har det ikke vært mulig for deg å lese SMS beskjeder direkte på din partners telefon, fordi disse er slettet, har du mulighet for å gjenskape dem. Du kan sende inn din partners mobiltelefon og SIM kort til ett firma som tilbyr å gjenskape slettede SMS beskjeder.

En annen og billigere mulighet er å kjøpe et lite program som kan gjenskape slettede SMS beskjeder. Med en datamaskin, programmet og en SIM kortleser kan du selv gjenskape slettede SMS beskjeder som ligger på SIM kortet. Noen mobiltelefoner lagre også slettet SMS beskjeder på selve telefonen, dem kan du ikke gjenskape med programmet.

Velger du å sende inn din partners mobiltelefon må du selvsagt få fatt i den, uten at partneren din fatter mistanke. Du må bruke din gode fantasi til å lage et «forsvinningsnummer» hvor mistanken ikke faller på deg.

Velger du selv å sjekke SIM kortet må du være ytterst forsiktig og sørge for at partneren din ikke mistenker deg for å tukle med mobiltelefonen. En mobiltelefon og SMS beskjeder betraktes av mange som noe strengt personlig som nærmest kan sidestilles med en dagbok.

Når du låner SIM kortet er du selvsagt nødt til å slå av telefonen. Kjenner du ikke din partners PIN kode kan du ikke få telefonen til å gå på nettet når du slår den på igjen. Det er da bedre å la telefonen være avslått. Partneren din vil tro at han/hun selv har slått av telefonen eller at den har slått av seg selv, det gjør noen mobiltelefoner av og til!

Avlytting av rom

Formålet med romavlytting er selvsagt å finne ut hva det blir snakket om i ditt fravær. Og gjerne der hvor partneren din oppholder seg sammen med sin elsker eller elskerinne. Har du ikke mulighet til å plassere avlyttingsutstyr på de lokalitetene hvor du forventer at din ektefelle eller partneren din er sammen med sin elsker eller elskerinne, kan avlytting imidlertid fremdeles være av vesentlig nytte.

Plasser avlyttingsutstyr f.eks. i hjemmet ditt og er det på når partneren din er alene hjemme, har du mulighet for å fange opp den ene siden av blant annet telefonsamtaler. Avlytting av disse samtalene vil i de fleste tilfellene være nok til at du kan få visshet for om partneren din har en affære eller ikke. Partneren din avtaler kanskje med sin elsker eller elskerinne at de skal møtes. Eller de snakker om hvor deilig det var sist de var sammen, og hvor mye de savner hverandre osv.

Den letteste og mest enkle formen for avlytting kan foretas ved å skjule digitale diktafoner eller små minnepenner med lydopptak, det er også forholdsvis rimelig. Disse kan stilles inn til bare å ta opp når det er tale eller annen lyd i rommet. Fordelen ved bruken av digitale diktafoner er at de er billige i anskaffelse, at de er små og lette å skjule, at de har plass til utrolig mange timers opptak, at de er effektive i bruk og at de innspilte samtalene lett kan overføres til en PC. De digitale diktafonene kan skjules bak en reol, oppå et skap, bak et bilde, under en sofa osv. Bare din kreativitet og fantasi setter grenser.

Det burde være unødvendig å nevne at du må sikre deg at absolutt ingen oppdager avlyttingsutstyret ditt. Det kan få følger hvis det oppdages. Verken barna dine eller ektefellen/partneren din må kunne finne utstyret. Det kan bli vanskelig å forklare hvorfor en diktafon plutselig dukker opp bak skapet!

Et annet svært vesentlig punkt du skal være oppmerksom på er om diktafonen har en liten lysdiode som lyser når den tar opp eller er på standby. Husk på at man ser disse små lysene mye kraftigere om natten hvor all belysning er dempet eller slukket! Test installasjonene dine også om natten og vær sikker på at ingen oppdager dem. Alternativt kan du sette et stykke mørk tape over lysdioden. Du skal også sikre deg at diktafonen ikke gir alarm pip ved tomme batterier eller når den ikke har mer lagringsplass. Disse funksjonene skal være slått av.

Før du for alvor starter avlyttingen din bør du gjøre en rekke tester for å sikre optimal lydkvalitet av de innspilte samtalene. Gjem diktafonen og sett den til å ta opp, slå på radio og fjernsyn osv., slik som du forestiller deg at partneren din vil gjøre når han/hun selv er hjemme.

Prøv å gå rundt og snakke. Du kan eventuelt gjøre noen telefonoppringninger, prøv også å gå litt rundt. Gjør det hele så virkelig og naturlig som mulig. Sjekk deretter hva som er tatt opp. Er du fornøyd med lydkvaliteten er du klar, ellers må du forbedre installasjonene dine.

Nå kan du starte avlyttingen din og til, og det for et beskjedent beløp. Avhengig av størrelsen av den eller de lokalitetene du ønsker å avlytte bør du anskaffe flere diktafoner. I de fleste tilfeller vil 2-3 stykker være nok.

Du må være forberedt på å skulle bruke en del tid på å lytte gjennom opptakene for å finne nettopp de 5-10 avslørende minuttene av opptaket som bekrefter din partners utroskap.

De fleste diktafonene har en funksjon slik at du kan «hoppe» gjennom opptakene og bare høre små bruddstykker av det opptatte. Denne funksjonen vil vesentlig begrense den tiden du skal bruke på å lytte gjennom opptakene. Leter du f.eks. etter at partneren din snakker i telefon, mens det er tatt opp en hel kveld med bråk fra en TV sending, er «hoppe» funksjon helt uunnværlig. Hvis du laster lyden fra diktafonen over på en PC kan du spole i lydavspillingsprogrammet, da trenger du ikke hoppefunksjon.

Husk også på at du må skifte eller lade batteriene regelmessig. Det er ikke noe verre enn å være midt i avlytting av et avslørende opptak som stopper pga. tomme batterier. Bruk bare gode kvalitetsbatterier og glem de billige tilbudsbatteriene.

Avlytting i partners/ektefelles bil

På samme måte som diktafoner kan brukes til romavlytting kan de også brukes til avlytting i en bil. Som i et rom med et viss støynivå, med f.eks. en radio eller et TV på, vil all støy inne i bilen bli tatt opp. Også støyen fra selve bilen og dekkene osv mens den kjører.

Partneren din er nødvendigvis ikke sammen med sin elsker eller elskerinne i bilen, men snakker helt sikkert i mobiltelefon med vedkommende. Et opptak herfra vil være nok til at du får bevis og visshet for hva som foregår eller er under oppseiling.

Det er også ofte slik at bilen er det eneste hemmelige møtestedet for et utro par og at alt kan skje i bilen! Diktafonen vil avsløre det. Du kan riktignok ikke se hvem partneren din er sammen med, men opptakene vil være mer enn tilstrekkelige til at du finner ut partneren din gjør.

Når du gjemmer diktafonen i din partners bil må du ta hensyn til en del ting. Dels skal den plasseres slik at mikrofonen har ideelle opptaksforhold, den må ikke riste løs og komme til syne når bilen kjører, og må skal være godt skjult, og samtidig lett å komme til når du skal avlytte eller kopiere opptakene til datamaskinen din eller lade batterier.

Det kan være en tidkrevende oppgave å få ovenstående betingelser til å gå opp i en høyere enhet. Derfor må du ha adgang til bilen over lengre tid når selve installasjonen foretas.

Real time avlytting i din partners bil via mobiltelefonen

Det finnes enda en billig metode for å avlytte din partners bil. Denne metoden er litt mer «hjemmelaget» og krever en del oppfinnsomhet fra din side.

Hvis du gjemmer en mobiltelefon i bilen koblet til en skjult mikrofon kan du, når du ringer opp til telefonen, høre hva som skjer i bilen og dermed gjøre real time overvåkning.

Dette forutsetter imidlertid at den telefonen du gjemmer i bilen selv kan «ta av røret» når det blir ringt til den. Noen mobiltelefoner har den funksjonen når handsfreesettet er koblet  til. Du må forsøke deg frem. F.eks. kan en Nokia 3310 brukes.

Den mikrofonen du skal bruke er fra de enkle handsfreesettene, som bare består av en ledning med en øretelefon og en mikrofon. Du bør klippe av øretelefonen slik at mikrofonen er lettere å gjemme.

Telefonen bør kobles til bilens elektrisitet og vil dermed alltid være ladet opp. Mobiltelefonens batteri skal dermed bare ta seg av de periodene hvor bilen ikke er startet og ikke lade. Telefonen skal selvsagt være stilt inn på lydløs og må ikke ringe på noe tidspunkt!

En ulempe ved denne formen for avlytting er at du må være disponibel og konstant ringe opp til bilen eller holde forbindelsen i lang tid, for å høre om det skjer noe. Men på moderne mobiltelefoner kan man også få apper som gjør opptak.

En enklere metode er å bruke spesielle avlyttingsenheter som man ringer opp fra mobiltelefon.

Har du ikke mulighet for å komme til bilen for å avlytte en diktafon er avlytting via mobiltelefon et utmerket alternativ.

Økonomi

Følg med på økonomien til partneren din. Plutselig besøk på nettsider for forbrukslån, eller plutselige og uforklarlige hopp i saldo på konto kan avsløre mye. Hvis partneren din har tatt opp lån uten din viten, og får problemer med å betale tilbake lån, kan det tyde på at han eller hun også skjuler andre ting. For alt koster penger, og noe har vel pengene blitt brukt til. Så hvis penger er et emne kan du forsiktig prøve å lirke ut av partneren din om hva pengene har gått til.

Videoovervåkning

Har du mistanke om at partneren din er sammen med sin elsker eller elskerinne i huset deres, og ønsker du ytterligere bevis så kan du installere et skjult kamera og ta opp det som enn skjer på video.

Kameraene kan være bittesmå og drevet av et batteri som sender via en liten antenne. De kan også være installert og skjult i allverdens ting slik som vekkerklokker, kjøkkenklokker, bamser, røykvarslere, lamper osv.

Du bør være sikker på at partneren din ikke oppdager kameraet. Spesielt kan det være risiko for at det oppdages i forbindelse med rengjøring.

Husk også å teste videoovervåkingen din. Det ville vært ergerlig å ha tatt opp et tomt rom nettopp den dagen hvor du med sikkerhet vet at partneren/ektefellen din har vært i huset med elskeren eller elskerinnen sin.

Test det under alle tenkelige forhold. Er det i soverommet du setter opp videoovervåkingen må du sikre deg at du får med sengen. Sett i gang opptaket og legg deg på sengen, tenn og slå av lyset, tenn stearinlys, slå på for radio og TV osv., forestill deg alt det partneren din kan og vil gjøre, og prøv det. Se deretter gjennom opptaket og rett opp hvis noe ikke er som det bør være.

Hvis et skjult kamera er satt opp med henblikk på tyverisikring som «tilfeldigvis» fanger opp partneren din sammen med sin elsker eller elskerinne, kan opptaket antagelig brukes som et lovlig bevis. Et kamera satt opp med henblikk på tyverisikring kan naturligvis ikke settes oppinne på soverommet, men skal settes opp på steder hvor man normalt vil installere tyveriovervåking.

Planlegger du å bruke opptak fra diktafon eller kamera i en eventuelt skilsmisserettssak, anbefales du først å rådføre deg med advokaten din omkring brukbarheten og lovligheten av opptakene i din aktuelle sak.

GPS tracking og satellitovervåkning av din ektefelle eller partners bil

Du kan overvåke hvor din partners bil befinner seg ved installering av enkelt utstyr til GPS satellitovervåkning. Her kan du via din mobiltelefon og Internett spore ned din partners bil til noen få meters nøyaktighet på få minutter. Dette er meget effektivt.

Utstyret består av en liten boks med et SIM kort i. Det finnes forskjellige systemer og de mest enkle fungerer ved at man sender en SMS beskjed til boksen (til det SIM-kort som er montert i boksen), som returnerer en SMS beskjed med bilens nøyaktige posisjon angitt ved lengde- og breddegrad. Enklere blir det ikke å finne ut hvor bilen når som helst befinner seg.

Skygge partneren din

Blir det er nødvendig å skygge partneren/ektefellen din bør du helst ikke gjøre det selv! Partneren din vet hvilken bil du kjøre, hvordan du ser ut i ditt vanlige tøy, måten du går på osv. Det er svært risikabelt å gjøre det selv og absolutt ødeleggende for etterforskningen din hvis partneren din oppdager deg.

Hvis du ikke kan eller vil betale en profesjonell detektiv så bør du, heller enn selv å skygge partneren din, få av en bekjent til å gjøre det. Det er viktig at det er en bekjent som partneren din ikke gjenkjenner. Husk også at bilen kan ha kjennetegn som partneren din gjenkjenner på lang avstand. Lei en bil så er du sikker.

Før du betror deg til en bekjent skal du tenke deg godt om! Det kunne jo være at din partners elsker/elskerinne er nettopp den personen du betror deg til!

Skulle du tross alt velge selv å skygge partneren din bør du ta følgende forholdsregler:

– Leie eller lån en bil partneren din ikke kjenner, og helst en vanlig bil som ikke skiller ut seg fra alle andre vanlige biler.
– Sørg for at partneren din ikke ser bilen. En bil som alltid står alene der partneren din ferdes blir raskt gjenkjent. Så parker sammen med andre biler.
– Du bør anskaffe deg en god kikkert som også kan brukes om natten.
– Anskaff eller lån et godt kamera med kraftig zoom.
– KJøp og bruk klær som totalt skiller seg fra det du pleier å bruke. Og husk å sikre deg at partneren din ikke ser klærne i huset eller i bilen før og etter skyggingen.
– Før en loggbok over din partners ferdsel, den kan bli til stor hjelp senere.
– Uansett hva du ser – så ikke foreta deg noe!! Og du må være forberedt på å se litt av hvert. Du må avklare med deg selv ang. reaksjonene dine. Frykter du at du ikke kan styre følelser og reaksjoner er det bedre å ikke innlate seg på denne formen for etterforskning!

Det bør igjen nevnes at skygging bør overlates til en profesjonell detektiv. Den profesjonelle detektiven overholder loven. Dermed kan detektivens rapport samt foto eller videoopptak brukes i en eventuell rettssak.