vektFør smarttelefonens tid kunne man ikke bruke den som vekt, da måtte man trå til med gode gammeldagse vekter. Spionene som tok seg adgang til forskningssentre og laboratorier kunne ikke bruke telefonen sin som vekt, men måtte ty til medbrakte store vekter som de veide opp de substansene man fant på, man hadde ikke engang digitale vekter, store analoge vekter var regelen.

Dette medførte mye bryderi for spionene, særlig i øst-europa, hvor teknologien ikke hadde kommet så langt. Vektene de bar med seg kunne fort veie opp til 2kg og var helt håpløse å plassere i jakkelommen, mange bar dem rundt halsen. I tillegg måtte de ha med seg fotoapparater, og de apparatene var ikke slike små smarte som vi ser i James Bond filmer. De var store og klumpete, gjerne med stor blitz.

Så dagens smarttelefoner brukes både som vekter og som fotoapparater og sparer spioner for mye bryderi når de er ute i lysky ærender.