Spioner og hemmelige agenter er sikkert noe de fleste forbinder med filmlerretet eller spennende bøker, men faktum er at de finnes i virkeligheten også, og ikke bare i utlandet, nei, de finnes så sannelig også i Norge. På sytti og åttitallet holdt det lenge med å kjøre en tur rundt de store militæranleggene og flyplassene for å finne dem, og spesielt de dype skogene rundt militærleirene på Romerike, deriblant Trandum og Sessvollmoen var hyppig besøkt. Likeledes områdene rundt Gardermoen militære flyplass.

Tok man turen til disse områdene på det nevnte tidspunktet, sto det ofte parkerte biler på de små skogsbilveiene, flere av dem med antenner på taket, sotete vinduer, og felles for dem alle, de hadde de lett gjenkjennelige blå diplomatskiltene påmontert. Hva de gjorde der ute behøver man ikke særlig stor fantasi for å tenke seg til, og så lenge de holdt seg på det offentlige veinettet, var det lite norske myndigheter kunne gjøre med det.

Sannsynligvis ble det brukt mye tid på å kartlegge bygninger og veinettet i området, ikke minst inne i selve leirene. De var nemlig ikke avmerket på litt eldre kartverk, og det var relativt mye hemmelighetskremmeri rundt dette. Skulle man inn i en av disse leirene på den tiden, ble det stilt krav til klareringer, og ikke en gang soldater i tjeneste hadde den fulle oversikten over hva som lå hvor.

I disse satelittovervåkingstider er det slutt på diplomatbilene i skogene på Romerike, men det utelukker ikke at de fortsatt holder et øye med hva som foregår der ute, og det hender fortsatt at en og annen soldat i førstegangstjeneste forteller de er blitt kontaktet av mistenkelige personer i og rundt området.