Den siste som ble dømt for spionasje i Norge var den nå berømte spionen Arne Treholt, som i 1985 ble erklært skyldig og følgelig dømt for spionasje til fordel for den sovjetiske etterretningstjenesten KGB. Treholt var på den tiden en høyt profilert politiker og diplomat, og hadde allerede opparbeidet seg et rykte som en særdeles dyktig politisk journalist i Arbeiderbladet. Han er for øvrig utdannet statsviter med hovedvekt på sosialøkonomi og politisk historie.

Treholt ble arrestert på Fornebu den 20. januar 1984, på vei til et avtalt møte med den på den tiden utviste KGB-offiseren Gennadij Titov. Han hadde da 65 graderte dokumenter med seg i kofferten, og ettersom den norske sikkerhetstjenesten allerede på det daværende tidspunkt hadde solid dokumentasjon på at Treholt gjennom en årrekke hadde hat hemmelige møter med Titov, ble han tiltalt for omfattende spionasje til fordel for Sovjetunionen, og det største landssviket i Norge i fredstid. Treholt hadde på det aktuelle tidspunktet en betydelig rolle i norsk utenrikspolitikk, og besatte en stilling som byråsjef i presse- og kulturavdeling samt han fungerte som pressetalsmann i utenriksdepartementet. Før dette var han ambassaderåd med ansvar for økonomisk utvikling ved den norske FN-delegasjonen i New York.

Under hele rettsaken bedyret Treholt sin uskyld, men ble den 20. juni 1985 dømt til 20 års fengsel for spionasje. Under fengselsoppholdet arbeidet Treholt aktivt både for å få saken gjenopptatt samt søkte om benådning, og etter flere avslag ble han av Kongen i statsråd av helsemessige årsaker innvilget benådning 3. juli 1992 og han ble løslatt. Treholt flyttet umiddelbart etter løslatelsen til Moskva.