Spionkamera stjeler koder på tusener av dankort i København

Spionutstyr montert på minibankautomater har snappet opp dankortkoder fra 3000 københavnere. Typisk hever bakmennene 100-200 dollar fra kortet.

Det er god grunn til å være ekstra oppmerksom når det skal heves penger i en minibankautomat i København.

En bølge av dankortsvindel har rammet København, hvor svindlerne har montert overvåkningsutstyr på automaten. Ca. 3000 personer har inntil videre opplevd å få hevet penger på kortet fra USA etter å ha brukt en minibank i København.

Trikset krever montering av en såkalt skumleser utenpå automatens kortleser slik at dankortets magnetstripe kan bli avlest av svindlerne når kortet føres inn i automaten. Samtidig har svindlerne satt opp et minikamera som tar opp inntasting av pinkoden.

Det er et etter hvert klassisk svindelnummer, og utstyrt som skal brukes er lett tilgjengelig på nettet. En annen variant bruker en falsk «overbygning» på talltastaturet slik at pinkoden avlures uten bruk av kamera.

Europa og Norge har før vært rammet av denne typen svindel, men denne gang har det eksplodert i København. En minibank ved Jyske Bank på Gammel Kongevei har vært en av de rammede, men politiet ønsker ikke ellers å fortelle hvor man har oppdaget svindel.

Typisk hever bakmennene 100-200 dollar på kortet fra USA eller andre land hvor det ikke blir brukt chiper i bankkortene, men bare magnetstripe og pinkode.

Hvis du har vært på ferie i Danmark så ta en ekstra sjekk på kontoen din.