Mange offentlige bygg har ofte mer enn en funksjon, for eksempel kan en bygning som er skole om dagen  være fritidsklubb om kvelden, og slike eksempler finnes det massevis av rundt omkring i landet.

Noe mindre kjent er at flere bygg har vært i aktivt bruk til overvåking av fremmede lands innbyggere i Norge, kort sagt, de har vært for rene spionsentraler å regne.

Et eksempel på dette er kornsiloen på havna i Drammen, som gjennom hele 70- og 80-tallet ble flittig brukt av overvåkingspolitiet, sannsynligvis til å overvåke trafikken på importkaia, hvor det til stadighet lå sovjetiske skip inne, med både Ladaer, Volgaer og flere andre russiske bilmerker.

For å holde litt styr på hvem som kom og gikk i forbindelse med disse transportene, og med tanke på at det arbeidet ganske mange russere på kaia på den tiden, bygde overvåkningspolitiet et hemmelig rom på toppen av denne kornsiloen, hvorfra de kunne holde øye med, og fotografere, stort sett hele havneanlegget og alle som beveget seg i området.

Nå fungerer dette rommet som maskinrom for heisanlegget i siloen, men mange av arbeiderne som hadde sitt daglige virke i siloen, husker godt politimennene som kom og gikk til stort sett alle døgnets tider. De hadde egen nøkkel, og til tross for at de også spiste i samme kantine som de ansatte, var det aldri noen dialog rundt hva de drev med i bygningen. I et intervju med Drammens Tidene forteller flere havneansatte at de ofte hilste på politimennene, men snakket ikke med dem om annet enn kanskje været en gang i blant.

Ingen i politiet vil hverken be- eller avkrefte denne bruken, men da Sovjetunionen gikk i oppløsning og ble demokratisk, forsvant også politifolkene, og etter noen år igjen, ble rommet frigitt til firmaet som driver kornsiloen igjen.