Slik bruker du en spionlighter:

https://www.spyworld.no/products-page/spionkameraer/lighter-med-kamera/
http://www.gadgets-store.no/products/lighterkamera

 • Power på: Hold inne knappen i 2 sekunder og kameraet går i lydstyrt video standby modus.
 • Lydstyrt video-opptak: Når den står i lydstyrt video standby modus vil den starte å ta opp når lyden når 65 decibel, den tar da opp i 3 minutter og lagrer filen. Hvis lyden fortsatt er over 65 decibel så tar den opp igjen, slik fortsetter den.
 • Standby modus: Under lydstyrt videomodus, trykk inn knappen og lyset går på. Kameraet avslutter da lydstyrt modus og lagrer filene og går i stand by modus.
 • Ta bilder: Når den er i stand by modus, angi at den skal i bilde modus. Lyset slås av og lagrer bildet som en *.JPG fil.
 • Video: Når den er i stand by modus, hold knappen inne i 2 sekunder for å ta opp video. Når du så holder knappen inne en gang til så avsluttes innspillingen og videoen lagres som en *.AVI file.
 • Slå av: Hold inne knappen i 4 sekunder så slås den av. Alt som er spilt inn vil lagres før den skrur seg av.
 • Svakt batteri: Hvis batteriet går ut når man spiller inn vil videoen bli lagret før lighteren slår seg av.
 • Lading: Koble spionlighteren til USB posten så lades den. En lampe lyser når den lades og slukker når batteriet er fulladet.
 • Når minnekortet er fullt: Lighterne går automatisk i stand by modus når minnet er fullt og skrur seg automatisk av etter to minutter.
 •  Lagring av filer
  • Når du har spilt inn video kan du koble lighteren til USB porten og kopiere over filemen til PC`en din.
  • Når spionlighteren er avslått fungerer  den som en vanlig minnepinne.
 • Sett tid
  • Lag en ny fil med navn TIME.TXT og dette formatet:
   2007.04.22 11:20:30
  • Det er (årlig. måned. dato  time. minutt. sekund)
  • Kopier denne filen til lighteren og skru den på og av igjen. Da blir tiden satt riktig.