Hender det i blant du føler et snev av paranoia? Og at noen overvåker deg? Da er du ikke alene, for selv om du kanskje ikke har en agent i hælene, eller kanskje heller ikke har noen grunn til det, er sannsynligheten for at du blir overvåket likevel rimelig stor.

Faktum er nemlig at verdens største elektroniske avlyttingssystem, «Echelon», snapper opp over tre milliarder forskjellige kommunikasjoner per dag, og da er alt fra telefakser, sms’er, eposter og telefonsamtaler inkludert, fra hele verden, og Norge er nok ikke noe unntak i så henseende.

I tillegg kommer så alle blogginnlegg, elektroniske publiseringer, radio- og tv-sendinger og banktransaksjoner.

Ikke overraskende er USA en av pådriverne bak dette systemet, men også Canada, Australia, New Zealand og Storbritannia deltar i prosjektet. Hva som er Echelons primære hensikt er det ingen som vet med sikkerhet, og det var lenge ubekreftet at det overhodet eksisterte. I USA har det imidlertid vært episoder hvor systemet er omtalt i forbindelse med kriminalforebyggende arbeide, eksempelvis i forbindelse med tung narkotikakriminalitet over landegrensene, men det er nærliggende å tro det også ligger andre årsaker til grunn i tillegg. Nemlig spionasje og overvåking av potensielle terrorister.

Hvert land i alliansen har et separat ansvar for overvåking av «sitt» område, og i Norden ble det i en avisartikkel avdekket fire mulige lyttestasjoner, noe som aldri ble bekreftet fra offisielt hold.

Mange ser på Echelon som en trussel, ikke bare mot ytringsfriheten og privatlivets fred, men også mot enhver stats suverenitet, og EU bevilget i 2004 ikke mindre enn 11 millioner euro til utviklingen av sikker kommunikasjon basert på kvantekryptografi, ene og alene for å unngå Echelon.