Norske spionfilmer hører til sjeldenhetene, og den av dem som ligger tettest opp til en virkelighet, er, sin thrillersjanger til tross, sannsynligvis filmen «Orions Belte» fra 1985. Filmen er basert på Jon Michelets roman ved samme navn, og regnes som den første moderne norske actionfilmen som skapte stor debatt da den kom ut. Filmen er regissert av  Ola Solum, og hadde flere store norske skuespillerstjerner i rollene. Blant annet Sverre Anker Ousdal, Kjersti Holmen, Helge Jordal og Hans Olav Sørlie, for å nevne noen. Den ble også innspilt i en engelskspråklig versjon med tanke på salg i utlandet, hvor den gjorde stor suksess.

I grove trekk går filmens handling ut på noen eventyrere som livnærer seg på en heller luguber virksomhet som reiseguider i Svalbardsområdet, hvor de under et oppdrag er nødt til å gå i land på en øy for å lete etter mat. Og disse båtturene er noe helt annet enn en hyggetur med danskebåten… På denne øya finner de en kabel de følger, og på den måten snubler de mer eller mindre over en sovjet-russisk lyttestasjon. Russerne oppdager dem og det oppstår skuddveksling, og jakten er i gang.

Filmen ble i sin tid ansett som svært kontroversiell, ikke minst på grunn av at den ble innspilt under «den kalde krigen» og fremstilte russerne som «slemminger», noe mange potensielle investorer så på som problematisk. De mente det ikke var noen god ide å fremstille sovjetrusserne på denne måten i og med de var en viktig samarbeidspartner i nord-regionen.

Produsentene Dag Alveberg og Petter Borgli derimot, argumenterte med at temaet var viktig, fordi de mente at norske myndigheter var feige og ikke utøvde sin suverenitet på Svalbard, som de mente burde være en demilitarisert sone. Ikke minst på grunn av den strategiske posisjonen øya har i Nordishavet.