Få spioner er så myteomspunnet som den nederlandske Mata Hari, eller Margaretha Geertruida Zelle som var hennes fødenavn. Hun ble født i 1876, og møtte i 1895 sin mann, Campbell MacLeod, som var offiser i den nederlandske arme. Sammen med ham flyttet hun til Java i 1897 hvor hun bodde frem til 1902.

På Java lærte hun seg eksotisk dans, noe hun begynte å opptre med da hun flyttet til Paris noe senere. Det var også i Paris, og i denne forbindelse hun tok kunstnernavnet Mata Hari. I samme anledning markedsførte hun seg selv som en ekte Javanesisk prinsesse, og ble hurtig en svært populær danser, ikke minst fordi hun også lit seg avfotografere i «vovede situasjoner», noe som ikke var så veldig utbredt tidlig på 1900-tallet.

På grunn av sitt ekteskap med en høytstående offiser i den nederlandske arme, hadde hun opparbeidet seg et vennskap med andre offiserer i flere andre landets militære, noe som plutselig ble et problem da første verdenskrig brøt ut og hun fortsatte å pleie sitt vennskap på tvers av landegrensene, selv om disse i utgangspunktet nå var for fiender å regne.

Det man vet med sikkerhet er at hun ble kontaktet av tyskerne i 1916 inngikk en avtale med dem om å utføre enkelte spionasjeoppdrag for dem, noe hun også skal ha mottatt en slags forskuddsbetaling for.

Dette fikk så den franske regjeringen å vite, og under en konfrontasjon inngikk hun så en avtale med dem om å kontraspionere for Frankrike, og skulle få utlevert relativt uskyldige dokumenter og informasjon, hun skulle bruke til å innynde seg hos tyskerne.

Mata Haris karriere som spion var heller mislykket, og det finnes ingen dokumenterte resultater i forbindelse med dette, men likevel ble hun i 1917 arrestert og senere dømt til døden og henrettet for spionasje. Om det var et påskudd av Frankrike for å unngå å avsløre en av sine egne kontraspioner vites ikke, og det er faktisk i senere tid trukket i tvil, om hun overhodet var spion for hverken Tyskland eller Frankrike, og det eneste indisiet var de pengene hun skulle ha mottatt fra den tyske stat i 1916.

Hva som egentlig er riktig vites ikke med sikkerhet, og det finnes mange romantiserte historier om Mata Haris fantastiske liv, og det er skrevet flere bøker om henne, og ikke minst laget flere filmer hvor blant annet Greta Garbo har hatt hovedrollen i en av dem.