Kan han eller hun virkelig gjøre det? Her er svaret nei i hvertfall som et utgangspunkt. De kan faktisk påføre seg stbrafferettslig ansvar hvis de gjør det. Noen unntak gjelder, men det holder ikke på noen måte å kalle det overvåking, effektivisering eller et annet kreativt or i stedet for spionering.

Men som sagt så finnes det noen unntak. La oss se litt på noen av dem.

Kameraovervåking er lovlig i utgangspunktet, men det kreves en del før det kan brukes. For det første må arbeidsgiver ha en meget god grunn for å montere et slikt kamera. Med andre ord så har ikke arbeidgiver anledning til å montere kamera for å sjekke om du piller deg i nesa i arbeidstiden. Men har du en jobb hvor du kan risikere å bli utsatt for en ulykke, altså hvis kamera er montert for å ivareta ditt liv eller grunner knyttet til fysisk helse eller psykisk helse, kan det være lovlig. Ved mistanke om misbruk av egenmeldinger ved sykdom/helse eller mistanke om jobbskulk er det ikke lov til å overvåke. Eller om det er nødvendig for å unngå skadeverk, underslag eller tyveri.

Uansett så skal du som arbeidstaker være informert om at du blir overvåket på denne måten og en del andre krav stilles til arbeidsgiver også. At du er kameraovervåket skal på ingen måte komme som en overaskelse på deg og arbeidsgiver må også melde fra til Datatilsynet.

Telefonopptak av ansatte. I utgangspunktet ikke lovlig, men det finnes unntak. Hvis det finnes en god grunn kan det gjøres opptak av telefonsamtaler du har. Og det viktigste her er vel at du må godkjenne at disse opptakene blir gjort. Opptakene skal bare oppbevares så lenge det er nødvendig for et spesielt formål og du har rett til å få høre dem når du vil. I praksis vil det bety, og som nok også er den vanligste grunnen til denne type opptak, at du som representant for et firma kan ta opp en samtale med en kunde, men du er pliktig til å få kundens samtykke til å gjøre det og du må også fortelle vedkommende grunnen.

En ting ikke så mange er klar over derimot er at du, som privatperson, kan ta opp en hver samtale så lenge du er en part i den uten og opplyse om den.
Vi skal se mer på bruk av spion og overvåkingsutstyr i en senere artikkel.