kinesiske-spionkameraerI 2012 var det mange spekulasjoner om hva de mystiske strukturene i den kinesiske Gobiørkenen, som kan sees med Google Maps, er.

Ifølge forskeren Jonathon Hill fra Nasas Mars-romfartsenter på Arizona University er de merkelige strukturene kalibreringsmål for kinesiske spion- og jordobservationssatellitter. Han har benyttet mange av kameraene på Nasas Mars-misjoner og har erfaring med utvikling av slike instrumenter, opplyser han til space.com.

Kalibrering av spionsatellitter
De store mønstrene av sikksakklinjer som kan sees på to av bildene fra Gobiørkenen, er kalibreringsmål til spionsatellitter. Mønstrene er 1 kilometer brede og 1,9 kilometer lange. Ved å få spionsatellittenes kamera til å fokusere på mønstrene kan satellittene selv finne deres presise orientering i rommet og dreie seg til en referansestilling.

Bruken av slike kalibreringsmål er ikke ualminnelig. USA benyttet selv lignende mønstre til kalibrering av Corona-spionsatellittene sine på 60-tallet. Disse amerikanske kalibreringsmønstrene befant seg i Casa Grande i Arizona.

Dårlige kinesiske spionkamera
Linjene i de kinesiske mønstrene er omkring 20 meter brede og menes å være en malet på overflaten. Hvis det var hvitt støv eller kalk ville vinden ha skapte synlige streker i dem. Noen steder sees naturlige dreneringskanaler mellom dem. Det at kalibreringsmønstrene er så store tyder på at kameraene i de kinesiske spionsatellittene har en overraskende dårlig oppløsning.

Test av spionradar
Et annet mønster i Gobiørkenen minner om Stonehenge. Det består av objekter som er plassert i et sirkelformet mønster, med jetfly og andre fly i midten.

Dette er ifølge Jonathon Hill helt sikkert et kalibreringsmål til radarinstrumenter på satellitter. Ved å plassere jetflyet i midten kan de kinesiske forskerne og teknikere få en idé om hvor mye det skal til for å gjemme objekter som fly eller bygninger for fremmede radarspionsatelliter.