Det meste av dagens regelrette spionasje skjer nok mellom bedrifter, både for å se hvilke løsninger de bruker til forskjellige oppgaver, og for å skaffe informasjon man kan bruke til å skaffe seg fortrinn i et konkurransepreget marked. For eksempel kan det være nyttig å finne ut av hvilke priser en konkurrent har tenkt seg å selge varene sin for god tid i forveien før et salg, slik at man selv kan legge seg lavere, samtidig som man rekker å trykke brosjyrer og reklamemateriell så man har det klart på forhånd.

Tidligere ble mye av denne industrispionasjen utført ved at man simpelthen brøt seg inn i lokalene og hentet den nødvendige informasjonen. Ofte bare avfotograferte man dokumentene med et skjult kamera eller skrev av teksten slik at ingen i ettertid kunne se hva som hadde foregått, og hadde man så også dirket opp døren eller på annen måte skaffet seg adgang, var det slett ikke sikkert det ble oppdaget overhode.

I våre dager er det nok mer sannsynlig at denne spionasjen foregår via bedriftenes it-systemer, enten ved at noen planter et virus eller en trojansk hest som sender ønsket informasjon tilbake til oppdragsgiver, eller åpner opp i sikkerhetssystemene så man selv kan gå inn og lete etter det man trenger.

Mange bedrifter bruker også trådløse nettverksløsninger internt, og dessverre viser trendene at de færreste bryr seg særlig mye med å konfigurere sikkerheten rundt disse. Mange tror et enkelt passord er nok, hvilket det i mange tilfeller også er, men er man litt iherdig, og tar tiden til hjelp, er det med enkle midler en smal sak å finne mengder av informasjon.

Man laster simpelthen bare ned datapakkene som sendes mellom nodene, og enten disse er krypterte eller ei, er det ikke noe problem. Det blir litt som krypterte radiosendinger, alle kan høre dem, men ikke alle kan forstå dem. Men har man først lastet dem ned, har man teoretisk all verdens av tid til å knekke eventuelle krypteringer. Datakraft er det minste problemet i våre dager, og med de rette kunnskapene kan de fleste komme rimelig langt innen denne type spionasje. Selv på hobbybasis.