I sin opprinnelige og tradisjonelle form er spionasje oftest noe man forbinder med å innhente informasjon, og da hovedsaklig informasjon man i utgangspunktet ikke har rett til å. Det benyttes mange teknikker for å skaffe seg denne informasjon, og alt fra mellommenneskelige relasjoner til teknologiske løsninger blir brukt, men visste du det finnes en noe mindre kjent variant av spionasje? Såkalt «innflytelsesspionasje», eller «motsatt spionasje»?

I motsetning til spionasje med informasjonstilegnelse som formål, har innflytelsespionasje  derimot som formål å plante informasjon. Enten i form av feilinformasjon eller villedende, med det formål å sinke eller sabotere for andre. Et eksempel  på dette er ved å få fienden til å tro man kanskje mobiliserer ett sted, mens man i virkeligheten gjør det et annet sted. I industriell sammenheng kombineres ofte spionasje og innflytelsesspionasje på en slik måte at en spion henter ut ønsket informasjon, samtidig som vedkommende planter ny og villedende informasjon, slik at oppdragsgiveren får et forsprang på sine egne prosjekter.

På mange måter er innflytelsespionasje nesten mer skadelig enn ordinær spionasje, da ordinær spionasje sjelden gir mer enn bruddstykker av den informasjonen man ønsker seg. Ved å legge igjen villedende informasjon blir det mye vanskeligere å oppdage hva som egentlig er skjedd, hvis det ikke avsløres i tide.

Under den kalde krigen benyttet både øst og vest seg av innflytelsesspionasje, ikke minst fordi de ønsket at den andre parten skulle bruke ressurser på helt andre ting enn å utvikle egen teknologi. For eksempel kunne vestlige myndigheter plante «hemmelig» teknologi på en slik måte at den ble «oppdaget» av østlig etterretning, og på den måten fikk sysselsatt østlige forskere og vitenskapsmenn i kortere eller lengre tid med å analysere hva de egentlig hadde fått tak i. På samme måte kunne kontraspioner formidle meningsløse dokumenter i kode, slik at kodeknekkerne heller brukte noen uker på å knekke disse kodene, fremfor å utføre reelt spionasjearbeide og dermed sinket arbeidet betraktelig.