En romavlytter er et hendig verktøy for enhver med planer om å drive litt privat etterforskning eller spionasje på egenhånd, for med en slik tilgjengelig, kan man enkelt finne ut om noen befinner seg i et rom man har tenkt å skaffe seg adgang til, eller man kan avlytte samtaler på andre siden av vegger hvis man ønsker det. De fleste romavlytterne i dag er både små og elektroniske, slik at man i tillegg til å lytte i sanntid, også kan oppta eventuelle samtaler.

Det er viktig å merke seg at loven gir ikke adgang til å oppta samtaler man selv ikke er en del av, men dette burde ikke være noe problem, dersom man gjør det i anledning av en «praktical joke», eller i forbindelse med en tryllekunst. Mange artister bruker nemlig disse smarte innretningene i forbindelse med utøvelsen av slike triks, da dette stort sett dreier seg om formidling og utnyttelse av informasjon. På lik linje med hva spioner og etterforskere driver med, bare i underholdningsøyemed. Vi har vel alle sett tankeleseren som vet hvilket kort en person har trukket ut av kortstokken, eller vet hvilket tall noen er blitt enige om på den andre siden av en vegg? Og ettersom det er lite sannsynlig at man faktisk kan lese folks tanker, må det troligvis være helt andre løsninger som gjør at den utøvende kunstneren kan vite slike ting.

Da er det sannsynlig at vedkommende får en anelse elektronisk hjelp, og det kan ikke utelukkes at vedkommende har funnet denne hjelpen i spionverdenen. Her er det en rivende utvikling, og ettersom vi ikke alle kan være spioner, må man være kreativ og finne andre bruksområder. For vi liker jo alle å leke, gjør vi ikke?