Privatdetektiv, eller private etterforskere, som de gjerne liker å kalle seg selv, er hverken en beskyttet tittel eller yrke, og stort sett noe alle med en logisk sans for å oppklare mysterier kan bli. I motsetning til andre land, som for eksempel USA, trenger man ingen offentlig godkjenning og er heller ikke underlagt noen som helst form for kontroll. Riktignok finnes det interesseorganisasjoner for private etterforskere i Norge, men disse er frivillige å være medlem av.

Noen private etterforskere er både profilerte og kjente, og har ingen betenkeligheter med å stå frem i media. Disse arbeider så heller ikke så mye «i felten», eller under dekke av å være noen andre. Sannsynligvis jobber de heller ikke så mye med sivilrettslige saker, men går gjerne inn og bistår med taktisk etterforskning i større økonomi- eller kriminalsaker henlagt eller nedprioritert av politiet.

Andre privatetterforskere igjen er dem vi typisk sjelden hører om, ikke minst fordi de har en type saker hvor absolutt anonymitet er en betingelse. Utroskapsaker og bedriftsinterne saker hører gjerne til disse. Nytter lite å figurere ofte i media som privat etterforsker, hvis du skal spane på ansatte i et firma for å avsløre eventuelle underslag.

Ønsker man å starte sin egen virksomhet som privat etterforsker er det i utgangspunktet ingenting som hindrer deg i det, og alt som kreves fra myndighetenes side, er at man er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Videre er det utvilsomt en fordel hvis man har forholdsvis ren handel og vandel, og en troverdig fremferd. Sunn fornuft og ordensans er også greit. Samt tålmodighet. Mye etterforskning går ut på å vente, spesielt under spaningsoppdrag. Da kan man risikere å måtte vente riktig lenge.

Av utstyr er det greit å ha et eller flere kameraer, litt ettersom hvilke behov man skal dekke. Til spaning er et speilrefleks med god optikk viktig, i andre sammenhenger er skjulte løsninger det med praktiske, som f.eks. skjult kamera. Det samme med lydopptak og andre muligheter for diskré romavlytting. Ved bruk av disse løsningene er det også viktig å sette seg godt inn i lovverket vedrørende bruk av disse, da ulovlig bruk svekker troverdigheten betraktelig, ikke minst ved bevisførsel i en eventuell rettssak.