De finnes ingen god forklaring på hvordan man skal kunne gjøre karriere som spion, men det finnes grovt sagt to varianter, den ene militær, og den andre innen politiet. Ønsker man å gjøre karriere i utenrikstjenesten er nok forsvaret veien å gå, kanskje i kombinasjon med en eller annen relevant utdannelse, som for eksempel statsvitenskap eller språk, eller kanskje enda bedre diplomati.

Når det gjelder rene spionjobber som sådan er nok ikke dette noe man kan utdanne seg til, eller søke på. Det går sikkert an å sende inn en uoppfordret søknad til utenriksdepartementet eller forsvarets overkommando, men da Norge offisielt ikke benytter seg av spioner eller hemmelige agenter, er det lite trolig man får et svar. Da kan det være lettere med CIA, FBI og MI6, da alle disse søker etter medarbeidere en gang i blant, men nåløyet for overhodet å komme i betraktning er etter sigende uhyre trangt, men dette vet man ikke med sikkerhet, da ingen av dem naturlig nok opplyser noe som om helst om hverken hvem eller hvor noen er ansatt.

En annen, og noe mer usikker måte å gjøre det på, er å gjøre karriere innen diplomati eller internasjonal handel, og så håpe noen agenter fra fremmede makter prøver å verve deg. Hvis det skjer, er veien kort til at du blir forsøkt vervet som dobbeltagent eller kontraspion, men sannsynligvis er dette kanskje en noe usikker måte å bli spion på.

Ønsker man en innenriks tjeneste, bør man først forsøke en utdannelse i forsvaret, for deretter å gjøre tilsvarende i politiet. Da får man tilgang til interne stillingsannonser innen overvåkingspolitiet, hvor slike til utlyses med jevne mellomrom. Men også her er nåløyet fryktelig trangt, men ikke umulig.