En GPS tracker eller sporingsenhet kan hjelpe eldre med alzheimer eller begynnende demens til å få en tryggere hverdag samtidig med at du som pårørende får en trygghet ved å vite at dine kjære er beskyttet hvis de skulle gå seg bort på en gåtur eller har bruk for hjelp fordi de er falt i hjemmet.

Moderne trackere er håndholdte sporingsenheter som kan bæres i lommen eller i en snor rundt om halsen, eller i en jakkelomme.

Hvordan virker den?

Når en person skal finnes, ringer man til trackeren, som deretter svarer tilbake med posisjonen som viser hvor personen som bærer trackeren er.

En annen mulighet er å opprette en elektronisk sikkerhetssone som automatisk sender en SMS alarm til utvalgte telefonnumer hvis personen som bærer trackeren kommer lengre vekk enn det som er angitt, for eksempel 1500m, fra et pleiehjem eller en bolig.

Trygghetsalarm

Trackere har ofte en SOS nødknapp som automatisk sender en SMS når den aktiveres, med posisjonen hvor den befinner seg, samtidig med at den ringer opp til deg, eller andre familiemedlemmer/pleiepersonell du har valgt, og man kan deretter snakke sammen med personen som bærer trackeren, nøyaktig på samme måte som i en mobiltelefon – dette gjør at du raskt kan finne ut om din mor eller far har bruk for assistanse.