For å skru på enheten trykk og hold powerknappen i ca 2 sek. Enheten vibrerer, og indikatorlyset lyser rødt, enheten er nå i standby modus. For å skru av holdes knappen i to sekunder.
Støtter minnekort opp til 128GB, kan være en fordel å bruke et minnekort som har rask skrivemulighet.
For å sette opp enheten setter du inn minnekort i enheten og skrur den på. Nå blir det automatisk lagt inn to foldere: RECORD som inneholder lydopptak, og VIDEO som inneholder Video opptak. Det blir også opprettet en txt fil som heter Set.txt, denne filen kan du redigere i en teksteditor som notepad.

Set .txt filen inneholder dato og klokkeslett samt noen enkel settinger.
Date/Time =20190101000000 – dato og tid. 20190101 betyr 1 januar 2019 000000 er klokka 00:00:00 dette endrer du selv. 2019 er årstall 01 måned 01 dag
Motion 1080P =0 -om den skal aktiveres med bevegelse 1=aktivert 0=deaktivert
Off:0
On:1
TimeStamp =1 -Skal tid og dato vises på video? 1=på 0=av
Off:0
On:1
Loop Record =0 -Skal enheten gå på loop opptak? Betyr at når minnekort er fult så starter den forfra igjen, og sletter det som er blitt tatt opp. 1=på 0=av
Off:0
On:1

Video opptak:
Når enheten er I standby modus, vil den lyse rødt, for å starte opptak trykk en gang på powerknappen, den vil vibrere og så vil indikator lyset bli blått, og så forsvinne, for å avslutte opptak trykk på knappen igjen, enheten vil vibrere, så vil den gå over til å lyse rødt igjen.

Opptak med bevegelse:
Når denne funksjonen er aktivert, vil enheten gå i en slags dvalefunksjon der den gjør et opptak av en ramme pr.sek etter 20 sekunder uten bevegelse. Den vil automatisk starte fullopptak når det er oppdaget bevegelse.
Loop opptak:
Når denne funksjonen er aktivert, så vil enheten slette de eldste videoen for å gjøre plass til nye når det er fult på minnekortet.
Lydopptak:
Når du er i standby modus, tar du et raskt dobbelt trykk på knappen, enheten vil vibrere og det blå lyset vil blinke tre ganger før det slukkes. For å avslutte opptaket tar du et nytt raskt dobbelttrykk og enheten vil vibrere igjen, og den vil lyse rødt igjen.

Annen info:
For å ha kontroll på forbruk så vil video opptak bli lagret automatisk i filer på 3,98GB
For lydfiler vil de bli lagret automatisk etter 4 timer når den ligger på opptak.
Minnekort blir automatisk formatert når det blir satt inn.
For å få tilgang til filene så setter du bare enheten inn i usb porten på pcen. Den vil bli oppdaget som en minnepenn.
Lading skjer via USB port på pc, enheten kan også gjøre opptak når den er koblet til lading.

VIKTIG!!!
Enheten lades med 5V 500MA og må ikke lades med større kapasitet enn 5V 1000MA (1A) da dette kan skade batteri. På de fleste nye USB ladere til telefon har nå 5V 2000MA (2A), dette kan IKKE benyttes, hvis enheten skal kobles til powerbank så må dette sjekkes at output ikke er mer en 1A. Tryggeste måten å lade er via USB på pc.