Las Vegas er nylig åsted for en forferdelig massakre der 59 uskyldige mennesker ble skutt ned og drept. De var alle deltakere på en country-festival. Dette var den årlige Route 91 Harvest-festivalen, som skulle spre glede og samhold for de som elsket country og folkemusikk. I stedet var det en gal mann som fyrte løs mot folkemengden fra et hotellrom like ved. Og med dette ble verden vitne til den verste massakren i nyere amerikansk historie.

Likevel er ikke drap med skytevåpen uvanlig i USA, hvor flere tusen mennesker blir drept hvert år. Det er blant annet de liberale våpenlovene i landet som tillater vanlige folk å handle våpen for sin egen sikkerhet. Det er ulike lover i delstatene, men generelt er det mange som har våpen som ikke burde hatt det. Dette er tiltak som kan få bukt med slike forferdelige hendelser som man var vinte til i Las Vegas 01.10.2017.

  1. Endre lovene

Det første man kan gjøre er å endre lovene slik at det ikke er lov å handle våpen til eget bruk. På den måten ville ikke våpen være å se på hvert et hjørne, og man måtte søke om dispensasjon dersom man trengte våpen til jakt og lignende. En lovendring ville ha hatt stor effekt, men styresmaktene i USA synes lovverket er bra som det er.

  1. Endre holdningene

Mange amerikanere mener at de skal ha rett til å forsvare seg med våpen, og dermed blir det vanligere at flere og flere ruster opp for å føle seg trygge. Opp gjennom tidene har mange blitt drept og lemlestet, enten de var på feil sted til feil tid, eller var en del av et belastet miljø. Dersom man kunne endret holdningene hos både de som produserer og selger våpen, men også holdningene til de som handler våpen, ville man kunne få en reduksjon i antall drap med skytevåpen i USA. Det er likevel lite som tyder på at amerikanere er klare for å endre holdninger eller tenke på en ny måte. Derfor vil garantert nye hendelser oppstå hvor uskyldige mennesker blir drept.

  1. Straffe kjøp og salg med økonomiske sanksjoner

Dersom folk blir straffet økonomisk for sine overtredelser, enten det er kjøp, salg eller bruk av våpen, så ville flere ha tenkt seg om en ekstra gang før de i det hele tatt kjøpte et våpen.

  1. Avvæpne politiet

Norsk politi går foran som et godt eksempel når det gjelder bevæpning. Uten skytevåpen på seg, håndterer norsk politi sine oppgaver utmerket. De viser på den måten respekt ovenfor selv forbrytere, og man vil redusere de intense situasjonene. Et politi som gjør sitt daglige virke uten synlige skytevåpen ville ha redusert de farlige situasjonene, og man ville ha unngått en rekke dødsfall som følge av konfrontasjon mellom politi og sivilist.

  1. Sikkerhetstiltak ved store arrangement

For å sikre seg mot slike hendelser som i Las Vegas, bør man i større grad sette fokus på sikkerhet. Det gjelder i alle ledd, overalt og til en hver tid. Ved å styrke sikkerheten vil man unngå store tragiske hendelser hvor mange titalls mennesker blir skutt ned og drept.

  1. Endret holdning ovenfor andre nasjoner

USA har et habilitetsproblem når det gjelder å blande seg inn i andre lands konflikter. Mange av de tragiske hendelsene man har sett i USA de siste årene har hatt grobunn i hat mot amerikanere. Ved å vise en mer ydmyk holdning ovenfor andre land, vil andre land også respektere amerikanere. Men det er mye som skal endres for at denne situasjonen skal bli bedret. Man kan stille krav til nasjoner og myndigheter som ikke tar sine innbyggere på alvor og som skaffer et levedyktig system for alle sine innbyggere, men slike konflikter kan ikke løses med krigshandlinger. De må løses med kommunikasjon.