Teknologien vi benytter oss av blir stadig mer avansert. Dette har fått mange til å stille spørsmålet om overvåkingssamfunnet er her for fullt, og om vi med trygghet kan fastslå at George Orwell fikk rett i mange av de dystre spådommene han kom med i klassikeren «1984»?  

To bransjer som kan benytte seg av denne utviklingen er privatetterforskere som forsøker å løse trivielle hverdagsproblemer og kasinobransjen, som har valgt å benytte flere forskjellige teknikker til å nekte spillere adgang. Kanskje kan førstnevnte yrkesgruppe lære noe av landkasinoenes sikkerhetstiltak?

Små kameralinser fanger opp stadig mer. «2015/365/14 What The Lens Sees» (Public Domain) by cogdogblog

Enkel registrering av nummerskilt

De fleste landkasinoer har i dag et enkelt system for å hindre personer adgang til nettkasinoet. I det siste har det nemlig blitt utviklet en teknologi som kjenner igjen nummerplatene på kundenes biler. Et diskret kamera tar et bilde av alle bilene som kjører inn på kasinoets parkeringsplass, og en database avgjør raskt om vedkommende er svartelistet. Denne optiske gjenkjennelsen av tegn har vist seg å være meget effektiv, og er kanskje en strategi en privatetterforsker kan benytte deg av hvis det er mye inn- og utferdsel rundt en virksomhet vedkommende har sikkerhetsansvaret for. I tillegg er den nyttig ved spaning på en utro partner og ved innsamling av bevismateriale om hvor vedkommende oppholder seg.

Biometrisk ansiktsgjenkjennelse

En annen interessant strategi landkasinoer har tatt i bruk de siste årene er biometrisk ansiktsgjenkjennelse. I slike tilfeller blir kundens ansikt skannet i det øyeblikket vedkommende entrer døren, og dette er således en utmerket teknologi til å kvitte seg med uønskede personer på. Kanskje driver du et lite firma som sørger for sikkerhet på byen? Utelivsbransjen er definitivt en arena som i større grad kommer til å benytte seg av denne teknologien framover. Man kan se for seg hvor dette samkjøres med politiregistre, sånn at man kan fjerne potensielle urokråker allerede i køen. I tillegg kan dette være en utmerket teknologi som kan identifisere bråkmakere på et senere tidspunkt i vold- og sedelighetssaker.

Økt overvåkning kan gjøre utelivet tryggere og jobben din enklere. «Nightlife» (CC BY-SA 2.0) by Infomastern

Er teknologien overflødig?

Den sterke framveksten av nettcasinoer gjør allikevel at mange stiller spørsmålet om hvorfor akkurat landkasinoer satser så stort på en teknologi som fort kan vise seg å bli foreldet i bransjen de opererer i. Det mest sannsynlige scenariet i disse dager er at det er tredjeparter som kommer til å dra mest nytte av denne teknologien. Både sikkerhets- og privatetterforskerbransjen kan således være så heldige at de får masse gratis og moderne teknologi, som egentlig er ment for gambling. Et eksempel på hvor teknologien har tatt store steg de siste årene er innen de mange betalingsløsningene som tilbys hos nettkasinoene. Sikkerheten står nemlig i høysetet hos alle de seriøse aktørene i bransjen, og aktører som PayPal, MasterCard og Visa tilbyr alle sikre betalingsløsninger som alle benytter seg av den mest moderne teknologien som tilbys på markedet.

Framtiden

Både ansiktsgjenkjennelse og optisk gjenkjennelse blir to viktige faktorer for privatetterforskere i framtiden. Begge teknologiene passer utmerket til anonym spaning, noe som kan være til stor hjelp i hverdagsarbeidet til en privatetterforsker. Dette kan være to viktige faktorer som er med på å revitalisere et yrke som har gått noe i dvale de neste årene. Kasinoteknologien kan derfor være med på å løse mindre saker som politiet av ulike årsaker ikke har kapasitet til å etterforske, noe som igjen fører til at hverdagskriminaliteten reduseres.